Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagy Zoltán: TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ, SIKERÉLMÉNYT BIZTOSÍTÓ, ISKOLAI MÓDSZEREK

2009.11.29

Nagy Zoltán

 

 

 

 

MULTIKULTÚRÁLIS NEVELÉSHEZ

 

 

 

 

TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ,

SIKERÉLMÉNYT BIZTOSÍTÓ,

ISKOLAI

MÓDSZEREK

 

tanulmány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                           

 

 

„Populus tuus, populus meus

Deus tuus, deus meus ”

 

 

A teljesítménynövelés és a sikerélményhez juttatás alapvető feladatként jelentkezik minden órán, talán a megoldási felvetések, javaslatok terén szelektálhatunk, illetve támaszkodhatunk saját tapasztalatainkra, hiszen sablon nincs és nem is lehet, hiszen a gyerekek nem egyformák.

 

 

A fő feladat, hogy olyan személyiségfejlesztő tevékenységet végezzünk, melyben nem csak ismereteket adunk át, valamint komplexen gyakorolunk hatást a gyermekre, de a legfontosabb, hogy megpróbáljunk érzelmileg is mozgósítani a cél érdekében. Kedvelje a tevékenységet, ne mint kötelező feladat jelentkezzen az órán. Ehhez persze elsődlegesen, megfelelő motiváció szükséges.

 

A csoportos foglalkozások mindig vegyes csoportokban történjenek.

 

 

„….  S lelke mélyén

        Kitörni készül a szép….”

 

Egyéni megközelítés lehetősége:

Az önkifejezős munkák készítésénél, az egyéni ötlet, a szokványostól eltérő, az ötletes forma és színvilág, egyszóval az egyéni megközelítés kapjon hangsúlyt.

Ha megfelelő előkészítéssel elhárulnak a technikai hiányosságokból adódó hibák, az életkoruknak megfelelően használják gyakorlatilag a vizuális nyelv elemeit.

 

Témaválasztás:

 

Olyan témák keresésére ösztönözzük őket, melyekkel könnyedén azonosulhatnak, melyek ábrázolása, technikai megoldása nem haladja meg képességeiket, de ugyanakkor érzelmi töltéssel bírnak feléjük.

Lényeges elem a környezetük, családjuk, tevékenységük megismerése, mint elengedhetetlen adaléka a munkafolyamat tervezésének. Ezt beszélgetéssel, tapasztalatszerzéssel meg lehet oldani.

Meg kell ismerni a számukra fontos elemeket, melyekkel könnyebben rá lehet bírni őket azok megjelenítésére. Ez eleve sikerélményt eredményez, ami megkönnyíti a későbbi munkavégzést.

Ezekbe a feltárt témalehetőségekbe ágyazzuk be a vizuális jelrendszer megismerését, a színtani, kompozíciós ismeretek elmélyítését, a különböző eljárási technikák, metódusok mind szélesebbkörű megismerését.

 

Hagyományok kiaknázása:

A cigány mondavilág elemeinek megismerése és az idevágó rajzok elkészítése érdekes a nem cigány tanulók számára is. Ezek segítségével megismerhetik és meg érthetik a cigányéletforma egy-egy szeletének értékhordozó tartalmát.

 

A gyerekek legyenek magyarok, vagy

cigányok a munka során ráébrednek,

hogy az ő életük is tele van csodákkal,

rajzolni, festeni, kifejezni való dolgokkal.

Ráéreznek saját életük értékeire.

 

Bizalmi légkör megteremtése:

Az ösztönösség a cigánygyerekek rajzain igen jellemzően, jól megfigyelhető.

Ez igen erőteljes egyéni megoldásokat adhat / ez értékes a közösség számára/

 Erről a pontról már önmaga jut el  arra a pontra, hogy magát, mint cigányt határozza meg és ki is mondja- megfelelő bizalmi légkörben,  hogy „cigány vagyok”. Ez persze van, akinek könnyebben megy, van, aki ezt soha sem fogja megtenni.

A tanerő ezt soha sem erőltetheti, de olyan bizalmi légkört kell teremtenie, ahol ez kimondható.

 

Kiegészítő elemek:

az ilyen irányú foglalkozások kiegészülhetnek cigány népzenével, tánccal, hagyományosan cigány mesterségek megismerésével, különböző cigány népszokásokkal. Sokoldalú tehetséges nép- önbizalom-erősítés!

/ kosárfonás, faragás, vályogvetés, a lóval való foglalkozás, preparálás-ezermesterkedés stb./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példaképek:

A magyarság életében jelentős, cigány származású művészek, festők, írók, költők, tudós emberek megismertetése, szerepük kihangsúlyozása, nagymértékben motiváló hatású és teljesítménynövelő szerepe is igen nagy.

- a közös történelemből és napjainkból /Czinka Panna, Dankó Pista, Rigó Jancsi/ is merítve. Némileg az ízlésfejlesztést is célba véve olyan értékes, a többségi társadalom és a világ által is elismert alkotókat tudatosítsunk, amelyek valódi gyöngyszemei az adott kultúrának.

Neves dinasztiákat hozunk példának.

/ Járóka család – zenészek, festőművészek, Szőke Nikoletta, Vajda Norbert

  Ruva Farkas Pál-költő- Szakcsi Lakatos Béla-zene- Rostás Paula- balett-stb./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagyvilág hírességei közül is van mire büszkének lenni:

 

Eric Cantona – világhírű futballista

Carlos Santana világhírű zenész

 

Köztudottan erős vallási háttérrel rendelkező rétegről lévén szó az egyik jelentős figura lehet megnyerésükre Teréz Anya Nobel Békedíjas.

 

Lelkes gyűjtőmunka előzheti meg a kapcsolható feladatokat- főleg a számítógéppel rendelkező gyerekek körében / az ostoba gépjátékok helyett/

 

Szinte minden terület, amihez valamelyik gyermek kötődik lefedhető ilyen formában hírességekkel - potenciális példaképekkel, melyek ösztönzik, sarkallják a jobb teljesítmény irányába!

 

Párhuzamosság:

az összes témafelvetés a többségi –nem cigány- kultúra elemeivel együtt, párhuzamban haladva kerüljön sorra.

 

Munkatempó:

Fontos a saját munkatempó tiszteletben tartása, fokozásának módszeres, segítése.

 

Bizolomerősítés: / egymásrautaltság/

Ez az a módszer mely a közösségalkotást, egymáshoz való viszonyulást megalapozhatja. Játékos módon a másik társra utalva bekötött szemmel vezetgetik egymást akadályok között.

 Motivációs egységként is kezelhető, hiszen nem a tananyaghoz kapcsolható de mindenképp a közösségépítést segíti elő a tanulási tanítási folyamat sikeressége érdekében. A feledatnál, a párok összeválogatása lehet kissé erőszakoltan didaktikus – kijelöléssel. Ehhez már ismerni kell a diákok közötti felületes viszonyrendszert.

 

Megfelelő célkitűzés

A célkitűzés során olyan végcélt tűzünk a gyerekek elé, melyet ők is szívesen elérnének, a munka során felmerülő hiányosságokat, ismereti elmaradásokat, ismereteket, készségeket szívesebben pótolnak, sajátítanak el, mint ha csak öncélú folyamat lenne azok megtanulása.

 

„Nadrágom kopott, de szívemben tűz,

  Érzem, mennem kell, valami űz….”

 

Pályázatok:

a fenti alkotási folyamatok általi örömszerzés

 mellett lényeges,  hogy ne csak hazai pályán

  a már megszokott  légkörben, bizonyosfokú

biztonságban  / mérettessen  meg a  gyermek,

hanem  számára új kihívásokat jelentő idegen

 terepen is. A külső szegmensen szerzett siker

élmény hatása óriási lehet,   amit  nem csak a

szűkebb közösség  elismerése követ, hanem a

család és az otthoni roma közösség is értékeli.

Nem csekély az a hatás sem, amit az ilyen ün-

nepélyes eredményhirdetéseken  tapasztalható  

viselkedési minták, normák  eredményeznek.

A sikeres beilleszkedés azt eredményezi, hogy a gyerekek társaik körében eredményesen és kitartóan tudnak dolgozni.

 

Módszerjavaslat az iskolában folyó, tanulási sikerekhez, motiváláshoz,

jobb teljesítmény eléréséhez és az iskolai kudarcok leküzdéséhez:

 

1.     A művészeti nevelés eszközeivel integrációs projekt szükséges

2.     Az integrációs és felzárkóztató programok elkötelezett és jól felkészült szakembereket feltételeznek.

3.     Célmeghatározás, hogy a művészeti nevelés eszközeit, lehetőségeit felhasználva csökkentse, majd hosszútávon gondolkodva felszámolja a szegregációt az iskolákban.

 

 

Meg kell láttatni a gyerekekkel a világ sokszínűségét, tanulják meg a tervezés, kivitelezés, értékelés hármasságát. Az ismeretek mellett az ismeretszerzés technikájának számukra legkövethetőbb módszereit ismerjék meg.

 

Lényeges órai vonatkozások,

ami, a siker érdekében be kell tartani:

 

1.     Egyértelmű, érthető, számukra is minden szegmensében értelmezhető világos szabályok felállítása a tárggyal, az elvárásokkal kapcsolatban

2.     Minden gyerek képességeihez mért reális elvárás megfogalmazása

3.     Eredményeikhez pozitív hozzáállás részünkről

4.     Az esetleges hibákhoz, kudarcokhoz toleráns megértő viszonyulás / ez a legnehezebb /

5.     Azon területek, munkafolyamatok, technikák kibontakoztatásának elősegítése akár differenciálással is, melyek sikerélményt hozhatnak számukra.

6.     Igyekszünk dicsérni, a dorgálás csak végszükségben esedékes.

7.     Személyre szóló feladatok keresése és végeztetése, melynek legyen utóélete is / pl. kiállítson bemutatás, dekorációként való felhasználás, vagy szemléltetéskénti alkalmazás.

 

A négy elem:

Köztudott a zene mindenkié. Ezek a gyerekek zsigerileg muzikalitással bírók, így ezt a vonatkozást kihasználatlanul hagyni vétek volna, sőt bűn.

Egy választott, akár Aktuális történet figuráinak mozgását eljátszva, utánozva jön a probléma, hogyan ábrázolnád őket.

Ettől a pillanattól beindul az együttgondolkodás, jönnek az ötletek, ehhez tánc és zene. Ezt kimerevített mozdulatok követik, ami már ábrázolásra tökéletes. Egyszerűsödik a zárókép, s az agyakban már befészkelte magát a megoldás.

E négy elem találkozása a vizuális oktatásban maga sikerélmény kovácsa.

 

A teljességvágy kiélése: Őskép

 

A „szabadság vándoraiként” a természet utáni vágyuk nem csak a cigány- gyerekeket jellemzi, már is van egy közös pont. A szabadban a mikrokozmosz elemeit gyűjtögetve be lehet hordatni a rajzterembe, természeti formák, lepkék, bogarak, szirmok, virágok, levelek, fakéreg darabok stb.

A szerkezetvilág tanulmányozása után ezek felnagyított óriásképeit alkothassuk meg közösen csoportmunkában. Ez az organikus külsővilág látványként megjelenhet az osztályteremben, a folyosókon, az aulában, sőt az iskola falán is. Humanizálhatjuk a rideg betondzsungelt, bizonyítjuk csemetéinknek, hogy hatni tudunk a természetre s ebben ők aktív, alkotóként vesznek részt.

   A szakemberek szerint ezek az óriásképek a gyermekek tudatának

„Ősképeit” jelenítik meg. Univerzális és mágikus gondolkodást tükröznek.

A szárnyaló gyermeki lélek szabadságvágyát valósítja meg. A nagyképek fő motívumai szimbólumok, amiket munkamegosztás során előrajzolnak a legtehetségesebbek. A részfeladatok felosztása, felvállalása közösen történhet.

 Ez a feladatsor nem csak, hogy nagyobb teljesítményre sarkall, de a sikerélmény mellett a közös munka sikerének örömét is eredményezi.

A közös alkotás örömünnep- közösen kialakított jó hangulat.

A közös alkotás a világ szebbétételét célzó közös akarat!

A kooperatív pedagógia igen fontos mozzanatként foglalkozik a közös festéssel, mint a lélek mélyéből fakadó humán hagyomány, teljességvágy, örömkeresés és örömszerzés.

 

         Talán egy kiskapu a megoldás felé:

Azt hiszem, itt kell keresnünk azokat a

megoldási pontokat amelyek a mai ok-

tatásban, fejtörést okoznak s melyekre

igazából nincs panelmegoldás.

 

 

 

 

 

„…. születés volt, kapuk nyíltak

Új eszmék s új gondolatok..”

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.